DINKA spol. s r.o.

Rating a informácie o DINKA spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre DINKA spol. s r.o. 10191 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 563239. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 35.0230% spoločností je horších ako DINKA spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti DINKA spol. s r.o." href="http://dinka.sk-rating.com/">
   <img src="http://dinka.sk-rating.com/dinka.png" width="150" height="25" alt="Rating DINKA spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating DINKA spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia